Fındık Aşkı Foto Safari Yarışması (18-19-20 Ağustos)


Fındık Aşkı Foto Safari Yarışması (18-19-20 Ağustos)


1. Foto Yarışmasının Adı: FINDIK AŞKI FOTO SAFARİ

2. Amaç

Karadeniz’in en güzel kentlerinden biri olan Ordu'nun fotoğraf sanatının görsel gücüyle tanıtımına katkı sağlamak ;Ordu'nun tarım ürünü olan fındığın hasat döneminde ;fındık toplanmasından kurutulmasına kadarki aşamayı fotoğraflayarak, fotoğrafın belgesel yönü ile geleceğe aktarılmasını sağlamak; Ordu'nun sıcak kanlı insanlarıyla farklı şehirlerden Ordu’ya gelecek fotoğraf dostlarını buluşturmak, kaynaştırmak ve bu sayede fotoğraf sanatının tanıtılmasına ve geliştirilmesine ve Ordu’da fotoğraf sanatına olan ilginin arttırılmasına, fotoğraf sanatı ve fotoğraf sanatçılığı ile ilgili gerekli bilgi ve becerinin kazanılmasına katkıda bulunmak ve foto safari sonucunda katılımcıların seçilecek fotoğraflarını Şahinler Fındık fotoğraf arşivine kazandırmaktır.

3. Yarışma Kategori/Bölümleri

Yarışma Sayısal (Dijital) kategoride ve Renkli veya Siyah-Beyaz fotoğraf olmak üzere tek bölümlüdür. Renkli veya Siyah-Beyaz fotoğraflar bir arada değerlendirilecektir.

4. Genel Katılım Koşulları

4-1 18-20 Ağustos 2023 ”tarihinde yapılacaktır. Yarışmaya katılacak fotoğrafların Ordu sınırları içinde belirtilen tarihlerde çekilmiş olması gerekmektedir.

4.2 Yarışma katılım ücretsizdir.

4.3 Her bir katılımcı yarışmaya en fazla 6 (altı) fotoğraf ile katılabilecektir.

4.4 Katılımcılar başvuru sırasına göre kabul edilecek olup başvuru sırasında katılımcıya verilecek başvuru numarası o katılımcının rumuzu olacaktır. Örnek; Başvuru No: 052 (Rumuz: 052).

4.5 Katılımcılar, kayıt sırasında kendilerine verilecek yarışmacı kartlarını yarışma boyunca üzerlerinde görünür biçimde taşımak zorundadırlar.

4.6 Katılımcılar fotoğraf makinelerinin tarih ve saat ayarlarını güncellemekle sorumludurlar. Katılımcılar kayıttan önce bellek kartlarını boşaltmalıdırlar. Kayıt öncesinde çekilen fotoğraflar yarışmaya dahil edilmeyecektir. Katılımcıların foto safari süresince kullanacakları hafıza kartlarının marka ve seri numaraları okunabilir olmalıdır.

4.7 Katılımcılar fotoğraf kabul masası görevlilerine teslim ettikleri fotoğrafların tamamının kendilerine ait olduğunu ve fotoğraflara dair tüm izinlerin alındığını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

4.8 Yarışmaya başkasının fotoğrafını teslim eden, teslim ettiği fotoğraflar üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve seçici kurulu bu anlamda yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikleri yapan ve/veya kendisine ait fotoğrafı bu amaçla başkasına kullandıran kişiler hakkında kural ihlali işlemi uygulanır. Diskalifiye edilir.

4.9 Yarışmaya kayıt yaptıran katılımcılar yarışma şartnamesini ve yarışma kurallarına uymayı peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılırlar. Şartnameye uymayan katılımcılar yarışma dışı bırakılacaktırlar.

4.10 Fotoğraflar 20 Ağustos 2023 saat: 17:00’a kadar kayıt masasına teslim edilmelidir. Belirtilen tarih ve saatten sonra kayıt kabul edilmeyecektir.

5. Yayın-Telif (Kullanım) Hakları ve Diğer Koşullar

5.1 Katılımcı, ödül (derece, ) alan, sergilenmeye hak kazanmış ve satın alma uygulanmış olan fotoğraflarının Şahinler Fındık’a yayınlarında isminin kullanılması şartıyla münhasır bir kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul ettiğini ve buna bağlı olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince ödül (derece, mansiyon) alan, sergilenmeye hak kazanmış ve satın alma uygulanmış olan eserinin/eserlerinin çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim ve yayımlanma haklarının kullanımı için Şahinler Fındık’a izin/muvafakatname verdiğini kabul eder. Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin/muvafakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.2 Bu eserlerin kullanım hakları süresiz olarak Şahinler Fındığın ve eser sahibinin olacaktır.

5.3 Şahinler Fındık bu eserleri kurum basılı ve görsel yayınlarında, web sitesinde duyuru ve tanıtım amaçlı olarak, eser sahibinin ismini belirterek kullanabilecektir (Fotoğraflar ile kolaj vb grafik düzenlemeler yapılması durumunda ise eser sahibinin ismi kullanılamamaktadır). Öte yandan eser sahibi, eserlerin 3. kişilerce bu madde kapsamına aykırı şekilde kullanılması sebebiyle Şahinler Fındığın hiçbir sorumluluğu olmayacağını peşinen kabul etmektedir.

5.4 Katılımcı tarafından fotoğraf kabul masası görevlilerine teslim edilen fotoğraflarda görünebilecek insanların, fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın internet ortamında ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu katılımcıya aittir.

5.5 Ödül (derece) alan, sergilenmeye hak kazanmış ve satın alma uygulanmış fotoğraflar hakkında herhangi bir şekilde oluşabilecek hukuki süreçlerden Şahinler Fındık ve Düzenleme Kurulu sorumlu tutulamaz. Bu sorumluluk tamamen fotoğrafçıya aittir.

6. Fotoğrafların İsimlendirilmesi ve Teslim Edilmesi

6.1 Teslim edilecek fotoğrafların isimleri katılımcının rumuzu ile markalanacaktır (Örnek:052).

6.2 Birden fazla fotoğrafla yapılacak başvurularda fotoğrafa sıra numarası ve ad verilmelidir (Örnek; 052-1-fotoğraf adı, 052-2-fotoğraf adı, …).

6.3 Teslim edilecek fotoğrafların isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazır halde teslim edilmelidir.

6.4 Fotoğraflar, paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, logo, tarih vb bilgiler bulunmamalıdır.

6.5 Fotoğraflar taşınır bellek ile elden teslim edilecek olup e-posta ile yapılan gönderiler kabul edilmeyecektir.

6.6 Fotoğrafın belgesel yapısı değiştirilmemiş olmak koşuluyla basit müdahaleler kabul edilecektir. Fotoğraf, orijinal yapısı bozulmayacak oranda kadrajlanmış ve fotoğrafın kontrast, aydınlık, renk ayarı ve toz alımı yapılmış olabilir. Bu konularda seçici kurulun kanaati esastır.

6.7 Birden fazla farklı fotoğrafın montajıyla yaratılan fotoğraflar (kolaj), HDR (High Dynamic Range), fotoğraflar ve fotoğrafın orijinalinde olmayan herhangi bir objenin eklenmiş veya var olan objelerden herhangi birisinin çıkarılmış olduğu fotoğraflar kabul edilmeyecektir. Panoramik fotoğraflar kabul edilecektir.Bu konularda seçici kurulun kanaati esastır.

6.8 Yarışmaya katılacak fotoğraflar, 300 dpi çözünürlükte, jpg/jpeg formatında, kısa kenarı en az 2400 piksel olarak teslim edilmelidir. Teslim edilecek her bir fotoğraf dosyası 2 Mb’den küçük,4 Mb’den büyük olmamalıdır. Katılımcıların RAW+JPEG çekim yapmaları, ancak fotoğrafları ödül alırsa RAW Fotoğraflar istenecektir.

6.9 Fotoğraf gönderim tarihi 20 Ağustos Pazar günü saat 17.00‘de kesinlikle sona erecektir.

(Teslim saati ve başvuru saati ile ilgili değişiklik hakkı Şahinler Fındık'tadır.)

7. Diğer Hususlar

Başvurular, 18 Ağustos 2023 tarihi sabahı 09:00 itibari ile Şahinler Fındık Fabrikası Önündeki kayıt masasında başyacaktır.
Adres: Karacaömer Mah.Poyraz Sok.No:82/A Altınordu ORDU
Düzenleme Kurulu, etkinlik sırasında elde olmayan nedenlerden dolayı oluşabilecek sorunların ve belirsizliklerin çözümünde gerekli gördüğü durumlarda program akışında revizyonlar yapabilir ve yine elde olmayan nedenlerden dolayı oluşabilecek sorunlardan dolayı Fotoğraf yarışmasının ertelenmesine karar verebilir. Düzenleme Kurulu, program akışı revizyonları ve erteleme gibi durumlarda uygulanacak yöntemleri ve kuralları belirleme hakkına sahiptir.
Şartnamede belirtilen ödüller, yarışma sonuçları açıklandıktan sonra, hak sahiplerinin e-posta ile bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına Düzenleme Kurulu tarafından gönderilecektir. Hak sahibinin kişisel hesap/IBAN numarasını ve/veya Düzenleme Kurulu’nca istenebilecek belge ve bilgileri bildirmemesi durumunda ödül bedeli, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren 1 (bir) yıl sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb herhangi bir talebi olamaz.
Katılımcılar; ''Fındık Aşkı Foto Safari''ye kayıt yaptırmak ve fotoğraflarını teslim etmekle koşullarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Bu şartname, yarışmacının yarışma fotoğraflarını teslim etmesiyle yürürlüğe girer. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktu

Yarışma Takvimi

18 Ağustos Cuma - 20 Ağustos Pazar

Başvuru Kayıt : 9.00 – 20.00

Son Başvuru Tarihi Pazar

20 Ağustos 2023: Saat: 17:00

10. Ödüller/Sergileme-Satın Alma

Birincilik Ödülü : 12.500 TL

İkincilik Ödülü : 7.500TL

Üçünlülük Ödülü : 5.000 TL

Mansiyon 3 Adet: 1000 TL

Sergileme (20 adet) : 500 TL

11. Seçici Kurul Üyeleri:

İlhan Türkmen Fotoğraf Sanatçısı Ordu

Erhan Aydın Fotoğraf Sanatçısı Giresun

Niyazi Gürgen Fotoğraf Santçısı Ordu

Mustafa Kılınç Fotoğraf Sanatçısı Tokat

Erdal Baykara Fotoğraf Sanatçısı Çorum

12. SONUÇLARIN AÇIKLANMA TARİHİ:

21 Ağustos Pazartesi


WHATSAPP